Przewiń do góry
Bitwy Warszawskiej Business Center

Imprint

Dane spółki

CA Immo Bitwy Warszawskiej Sp. z o.o.

00-121 Warszawa, ul. Sienna 39
Tel.: + 48 22 5406540
E-Mail: office@caimmo.com

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000392991 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
VAT EU PL 5272662232

Kapitał zakładowy 47.956.320,00 ZŁ

CA Immo Bitwy Warszawskiej Sp. z o.o. należy do grupy spółek, którego dominującą spółką jest CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft.

Oświadczenie o ochronie danych CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft stosuje się odpowiednio.